Vear Hudhelses personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Vear Hudhelse samler inn og bruker personopplysninger.

Vear Hudhelse, ved eier, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Sist endret: 21.05.2018

Behandling av personopplysninger på vearhudelse.no

Eier har det daglige ansvaret for Vear Hudhelse sine behandlinger av personopplysninger på vearhudhelse.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Hano og eierens “e-postleverandør”. Det er kun Vear Hudhelses personale og Hano som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom eier og Hano regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Dersom brukeren har godtatt det, samler Vear Hudhelse inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på vearhudhelse.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy driftes av Google. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Vear Hudhelse til andre aktører.
[surbma-cookie-popup-link text=»Jeg vil endre innstillingene mine!»]

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på vearhudhelse.no:

  • Analyseverktøyet Google Analytics plasserer to informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med _ga og _gid). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Dette er valgfritt.
  • Vår publiseringsløsning (WordPress) plasserer en informasjonskapsler på din maskin (surbma-gpga). Den brukes til å se om du har godtatt eller avslått å bruke Google Analytics, og har verdien “yes” eller “no”. Denne er nødvendig for at du skal slippe å få opp meldingen om Google Analytics på hver side du går inn på.
  • Meldingsapplikasjonen Messenger lagrer ni informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med _ZB og _cfduid). Disse brukes i forbindelse med Facebooks innlogging og gjør at brukeren kan sende melding direkte til Vear Hudhelses meldingsboks på Facebook. Dette er også valgfritt, men Facebook-chatten vil ikke fungere uten.
  • Bestillinger: Når du bestiller en time, blir informasjonen du oppgir om behandling, time og personopplysninger midlertidig lagret som informasjonskapsler på serveren. Dette kalles “session cookies”, og slettes med en gang du går ut av nettstedet, eller når du fullfører bestillingen. For at en “session” skal slettes når du går ut av nettstedet, blir en ID i form av tall og bokstaver lagret på din datamaskin (den heter PHPSESSID). Bestillingssystemet er avhengig av dette for å fungere.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Nyhetsbrev

Vear Hudhelse sender ut nyhetsbrev cirka 2-4 ganger per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse og navn. MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan lese hvordan MailChimp lagrer og behandler din persondata her.

Bestilling av time

På nettstedet kan du bestille en time ved å oppgi blant annet navn, e-post og telefon. Bestillingsinformasjonen sendes til Hano som er levrandør av bestillingssytemet. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av time blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter bestillingen er sendt vil alle personopplysninger bli lagret i Hano sin database. Denne informasjonen blir også lagret hos Hano hvis man bestiller time via telefon eller i klinikken. Hvis du vil vite mer om hvordan Hano lagrer og behandler personopplysningene, kan du lese Hano sin personvernerklæring.

Spørreundersøkelser

Vear Hudhelse bruker Google Skjemaer til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Vear Hudhelse vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser
Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Vear Hudhelse eller Google Skjemaer samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser
Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Vear Hudhelse identifisere de som har besvart undersøkelsen.

Chatsystemet

Eier har det daglige ansvaret for meldesystemet. Chatsystemet gjør det mulig for enkeltpersoner å direkte kontakt med Vear Hudhelses personale via Facebook-chat. Vear Hudhelse foretar ikke noen godkjennelse av meldingene som sendes inn, men benytter systemet som en mulighet for besøkende til å kontakte personalet direkte.

Alle opplysninger som rapporteres inn til systemet lagres og driftes av Facebook sin database, akkurat som om man sender en melding i Facebook Messenger. For at dette skal fungere, benytter vi oss av «FB Live Chat», en utvidelse til WordPress. Den er laget av Zotabox, og bruker informasjonskapsler for å gjøre det mulig for brukeren å legge inn melding. Hvis brukeren ikke har godtatt dette, vil ikke chatsystemet fungere.

Du kan lese mer om hvordan denne dataen blir brukt i Zotabox sin personvernerklæring, og Facebook sin personvernerklæring.

Saksbehandling og arkiv

Vear Hudhelse bruker e-post til saksbehandling og tilhørende e-post innboks til arkivering. Daglig leder er delegert det daglige ansvaret for systemet og manuelt arkiv. Eier har ansvaret for at det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette.
Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

E-post og telefon

Vear Hudhelse benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Eier har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Saksbehandling og arkiv»).
Vear Hudhelses medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.
Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.
Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) har ansatte en oversikt over på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Vear Hudhelse har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Hanos systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Vear Hudhelse ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

Adresse: Steinbruddveien 8, 3731 Vear
E-post: post@vearhudhelse.no
Telefon: (+47) 33 33 32 75

0
    0
    Handlekurv
    Din handlekurv er tomGå til nettbutikk